- Fystest -

Fystest

Vi hjälper dig att mäta och analysera din fysiska form genom olika fystest:

styrka, uthållighet, rörlighet eller flexibilitet.

Vi utformar testerna efter dina behov och önskemål för att visa just din fysiska kapacitet. Fystesterna kan användas före och efter en träningsperiod, eller våra kurser. Fystesterna används som en måttstock för att se dina framsteg på din resa mot ett hälsosammare jag.