top of page
- Klassisk pilates -

- Rehab- & Prehabträning -

"Movement heals" - Joseph Pilates

Rehab & Prehab

Pilates är en metod som passar de flesta människor, oavsett träningsbakgrund och nuvarande fysisk form. Med rätt instruktioner och guidning kan pilates förbättra din hälsa och utveckla din fitnessnivå, oavsett dina förutsättningar.

 

Pilatesövningar är väldigt fördelaktiga för dig som har problem med kroppen, oavsett om dina besvär grundar sig i sjukdom, idrotts-, förslitnings- eller arbetsskada. Oberoende av anledning till dina besvär, kan vi hjälpa dig så dina problem lindras eller helt försvinner.

Pilates har fokus på styrka, rörlighet, balans och stretch genom funktionell träning med eller utan redskap.

 

Pilates, och annan träning, är sjukdomsförebyggande. Sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och artros påverkas positivt av träning och kan i bästa fall t.o.m. återgå till normala värden.

Vi anpassar träningen efter din kapacitet och vad du behöver för att ta träningen till din ambitionsnivå. I de flesta fall nås bäst resultat genom personlig träning

(Läs mer om PT här).

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att bli smärtfri.

bottom of page