- Löpanalys -

Löpanalys

Vi hjälper dig med en genomgående observation och analys av din löpteknik för att i förebyggande syfte belysa problemområden. Vi kan hjälpa dig att komma till botten med kroniska skador/obalanser eller för att kunna förbättra din löpekonomi. En löpanalys används antingen som ett diagnostiskt verktyg eller som ett “före-och-efter”-verktyg för att se hur din träning har förbättrat din löpning.