top of page
 - Dry needling -

Dry needling

Dry needling är bland de kraftfullaste behandlingsformerna som finns idag för att behandla smärta och dysfunktioner i muskulaturen och ledsystemet. Detta sker genom en effektiv stimulering av nervsystemet. Målet med dry needling är att återställa eller förbättra funktionen i en muskel/kroppsdel och att minska smärtan

som patienten söker för.

Vad är skillnaden på akupunktur och dry needling?

Akupunkturen härstammar från den österländska medicinen medan dry needling är en västerländsk skolmedicinsk behandlingsmetod som utvecklats av läkare. Från början jobbade man med injektioner och läkemedel men märkte så småningom att samma resultat uppnåddes genom att träffa rätt punkt med en nål, utan att injicera läkemedel.

 

Dry needling fokuserar främst på att reducera smärta och återställa funktionen i muskeln genom att träffa speciella punkter i muskeln. Fokus inom akupunktur ligger på att behandla medicinska tillstånd genom att återställa flödet av Qi, jobba utifrån meridianer i kroppen och återskapa kroppens balans.

 

Även nålarna är olika inom akupunktur och dry needling.

Akupunkturnålarna har små hullingar som hakar fast sig i vävnaden och får sitta kvar en stund, medans dry needling-nålar är blanka och smidigt glider in och ut ur muskeln. Dry needling använder samma nål hela tiden som flyttas runt mellan punkterna. Inga nålar stannar kvar i kroppen.

 

Utförandet

Vid själva nålsticket känns det sällan något, ibland sticker det till lite grann men gör nästan aldrig ont. När själva punkten träffas sker en liten, lokal muskelsammandragning som kallas local twitch. Det kan göra ont men smärtan varar en väldigt kort stund.

Behandlingen sker alltid i samråd med hur du som patient reagerar.

 

Du bokar dry needling genom att boka en naprapat- eller massagebehandling.

Källa:

davidaston.se

bottom of page