- Lotorpsmetoden -

Metoden används för att behandla andningsproblem och bygger på manuella behandlingsmetoder och har ett effektivt resultat på astmaliknande åkommor, hosta, doft- och parfymallergi. Personer med t.ex riktig astma och KOL kan även ha nytta av Lotorpsmetoden. Metoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar för att lära patienten att andas på rätt sätt.

 

Har du fler frågor om Lotorpsmetoden hör av dig till oss!